Καλωσήρθατε στο MoDisSense!

 

Το MoDisSENSE εμπλουτίζει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με την αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από την διαρκή, καθημερινή χρήση ενός τηλεφώνου, όπως, πχ, τοποθεσιών που επισκέπτεται ο χρήστης, επαφών, κλήσεων, ημερολογίου (calendar) αλλά και των δεδομένων από την κοινωνική δικτύωση του χρήστη (φίλοι, προτιμήσεις, προφίλ χρηστών). Το έργο συνδυάζει τις ετερογενείς αυτές πηγές δεδομένων, γεωγραφικά, κοινωνικά logs, προφίλ και προτιμήσεις χρηστών (user preferences και context infomation) και προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται σε σύνθετες αναζητήσεις και συνδυαστικές ερωτήσεις πάνω σε όλες αυτές τις πηγές. Επίσης ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση υπηρεσιών που αξιοποιούν τα χωροχρονικά δεδομένα που προκύπτουν από τις διαδρομές των χρηστών.

 

Learn about us

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο και τους στόχους του MoDisSENSE

Read our wiki

Διαβάστε το wiki του MoDisSENSE για περισσότερες πληροφορίες

Partners

Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση του MoDisSENSE

Videos

Videos με επίδειξη χρήσης των clients της πλατφόρμας